LES NOSTRES QUOTES

 

Adult 

45,60 €/mes
 • De 16 a 64 anys
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 62,60€
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

Gent gran

25,10 €/mes
 • Majors de 65 anys
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 40,45 €
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

Permanència

42 €/mes
 • Contracte de permanència de 4 mesos
 • De 16 a 64 anys
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 62,60€
 •  IVA inclòs
 • Inscriu-te

Joves

32,90 €/mes
 • De 16 a 25 anys
 •  Ús complert de la instal·lació 
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 45,00€
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

Empreses

32,90 €/mes
 • De 16 a 65 anys
 • Us complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Quota vàlida presentant full d'inscripció d'empreses, mínim 3 persones.
 • Matrícula 45,00€
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

2on Familiar

36,40 €/mes
 • De 16 a 64 anys. 
 • Quota per al segon membre nucli familiar. Un sol compte bancari.
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 48,65 €
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

Familiar

90,00 €/mes
 • Un sol compte bancari. Preu per unitat familiar
 • Fills menors de 16 anys 
 • Ús complert de la instal·lació
 • Horari complert de la instal·lació
 • Matrícula 82,60€
 • IVA inclòs
 • L'inscripció a aquesta quota es formalitza a recepció

Low cost

28,90 €/ mes
 • Sense limitació d'edat
 • No inclou l'ús d'activitats dirigides
 • De dilluns a divendres de 12:00 a 15:00 h i de 20:00 a 22:30. Caps de setmana horari complet de la instal·lació
 • Matricula 25,95€
 • IVA inclòs
 • Inscriu-te

totes les nostres quotes

Informa't de totes les nostres quotes i preus dels diferents serveis de Ceraqua