NATACIÓ ESCOLAR A ceraqua

 

 

Cada cop són més escoles que incorporen la natació en el seu programa d'ensenyament per a nens i nenes d'infantil i primària.A Ceraqua oferim un programa de natació escolar dins l'horari lectiu o bé en horari extra-escolar.

Comptem amb tècnics aquàtics especialitzats en el tracte infantil, que desenvoluparan i adaptaran el curs segons el nivell de cada grup.

Les classes de natació són de 45 minuts, organitzades en 3 blocs: escalfament, treball d'objectius i tornada a la calma. El programa inclou control d'assistència, seguiment d'objectius, avaluació continuada i informe de l'assoliment d'objectius.

Les classes de natació per a nens i nenes en edat de creixement no només és beneficiós per la mateixa pràctica d'activitat física, molt necessària per a evitar el sedentarisme i obesitat infantil, sinó que és també molt recomanat per a assolir hàbits, valors i normes de convivència amb els companys. Durant el curs, es treballen els valors del respecte, el treball en equip, el companyerisme i l'autoestima entre d'altres. 

 

 

escolar-2.jpg